Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02979
11-02-1975
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
122/75. Ministerieel EPS-overleg dd. 13 februari 1975; beantwoording vragen Europees Parlement.
De afgelopen maand heeft in het Comité Politique-verband overleg plaatsgevonden over de procedure bij beantwoording van vragen uit het Europees Parlement over politieke samenwerking. Dit heeft geresulteerd in een rapport (bijlage) dat op 13 februari a.s. door de ministers zou moeten worden goedgekeurd.
Nederland stelt dat bij de beantwoording van EPS-vragen dezelfde procedures als bij EEG-vragen moeten worden gevolgd. Bovendien is Nederland van oordeel dat in gevallen waarin een vraag beide samenwerkingsvormen raakt, op pragmatische wijze door EPS en EG-instanties moet worden samengewerkt. Het rapport gaat echter minder ver.
Geadviseerd wordt bij de andere ministers aan te dringen souplesse te betonen t.a.v. de te verwachten kritische kanttekeningen bij het stuk. Mochten EP-voorzitter Berkhouwer en EPS-voorzitter Fitzgerald daartoe bereid zijn, dan zou ook Nederland zich bij het document kunnen neerleggen.