Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02982
25-08-1975
Actoren
Memorandum
Samenvatting
376. Enige kanttekeningen bij memo DGPZ over de Europese samenwerking en het Nederlandse buitenlands beleid in de huidige periode.
Brinkhorst onderkent de grote gevaren van de vorming van een directorium van de grote EEG-landen en verdergaande verschraling van de structuur van de EG. Hij deelt ook het pleidooi voor intensivering van bi- en multilaterale contacten met andere lidstaten om zo sterk mogelijk betrokken te blijven bij het Europese besluitvormingsproces.
Men dient echter onderscheid te maken tussen de esstentiƫle doelstellingen en oriƫntaties van het Europese en buitenlandse beleid van Nederland en de methoden om deze te verwezenlijken. Doel van het Nederlandse Europabeleid moet blijven het streven naar versterking en verdieping van het Europese integratieproces, alsmede het tot standbrengen van een effectieve en democratische besluitvorming.
Brinkhorst stelt echter wel een vraagteken bij de aanbeveling om de 'eigen identiteit' duidelijker op de voorgrond te plaatsen. Hij wil meer nadruk leggen op samenwerking met anderen.
Zie ook