Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02984
21-10-1975
Actoren
Memorandum
Samenvatting
102. Europese defensiesamenwerking - rol van EEG/EPS.
De Eurogroep-voorbespreking bij de minister van Defensie op 16/10 heeft nog eens duidelijk gemaakt hoezeer Vredeling blijft zoeken naar het introduceren van de veiligheidsproblematiek in EEG/EPS-kader als het z.i. enige middel om de vastgelopen wagen van de Europese eenwording weer los te krijgen. Hij hoopt in de Eurogroep een resultaat t.a.v. de materiële standaardisatie te halen om daarmee de ambtgenoten van Buitenlandse Zaken de pin op de neus te zetten.
PLAN vindt dit irreëel. De veronderstelling dat de veiligheidsproblematiek de reddingsboot voor de Europese integratie zou kunnen zijn, berust op niets. Integendeel, de weerstanden zijn op dit terrein zelfs groter dan t.a.v. de EMU. Voorts is er geen bewijs dat in het verleden de moeilijkheden in de EEG te wijten zijn aan gebrek aan overeenstemming over het defensiebeleid. Introductie van de veiligheidsproblematiek in EEG/EPS kan alleen maar leiden tot versterking van het intergouvernementele karakter van de samenwerking van de grote lidstaten. Bovendien is de kans op een succesvol Nederlands initiatief nihil. Conclusie is dat besluitvorming over defensie zo veel mogelijk moet worden geconcentreerd in de NAVO.
Zie ook