Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02985
18-11-1975
Actoren
Memorandum
Samenvatting
113/75. Rapport Europese defensiesamenwerking.
Defensie heeft opnieuw de suggestie gedaan om het rapport van de ambtelijke werkgroep naar buiten te brengen. PLAN adviseert niet hierop in te gaan omdat het een zuiver intern, ambtelijk rapport betreft. Bij de instelling van de werkgroep werd uitdrukkelijk gesteld dat aan de resultaten geen publiciteit zou worden gegeven. PLAN vreest dat openheid naar buiten de openheid naar binnen bij volgende gelegenheden zou belemmeren, dwz een openhartige interne discussie zou belemmeren.
Anderzijds behoeven de conclusies niet in de la te blijven. Voorgesteld worde deze ter vertrouwelijke kennisneming te overleggen aan de Kamercommissies van BZ en Defensie. In dat geval gaat het om een standpunt van de regering.
Zie ook