Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02990
26-07-1979
Actoren
Memorandum
Samenvatting
127/79. Intiatief minister Simonet betreffende EPS-contact met kandidaat-leden.
De Belgische minister vindt het van belang de ministers van Buitenlandse Zaken van de drie kandidaatleden vertrouwd te maken met de EPS. De Spaanse minister heeft reeds te kennen gegeven hieraan behoefte te hebben. Simonet stelt voor om de drie ministers uit te nodigen voor een diner en after dinner talk op 18 september voorafgaand aan de Raadszitting.
Op CoPo-niveau is er weinig enthousiasme voor dit voorstel, maar men acht dit een zaak voor de ministers zelf. Het risico van precedentwerking is groot en kan zich ook uitstrekken naar andere terreinen en niveau's.
Rutten adviseert akkoord te gaan met een uitnodiging aan de Spaanse minister voor een dinergesprek over EPS-onderwerpen op een daartoe geschikt moment. Deze formule zou ook kunnen worden toegepast op afzonderlijke ontmoetingen met de Griekse en Portugese collega's indien deze daaraan behoefte hebben. Elke informele ontmoeting op basis van de formule 9+3 raadt Rutten af.