Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02991
16-10-1979
Actoren
Brief
Samenvatting
Van Agt aan Van der Klaauw over Nederlandse kandidaat voor het Comité van Wijzen.
In de ministerraad bestaat grote weerstand tegen de kandidatuur van Van der Stoel. A) 'moeten wij nu met een socialist komen, temeer waar minstens één van de beide overige plaatsen (en misschien allebei) door een socialist zal worden ingenomen', b) 'Van der Stoel, man van grote kwaliteit, is meer atlantisch dan europees geörienteerd'.
In de ministerraad zijn ook andere namen genoemd. Welke politieke kleur de Nederlander moet krijgen hangt uiteraard mede af van de bezetting van de overige plaatsen. Van Agt: 'Nog eens: onderschat de tegenzin in de ministerraad tegen de canditatuur-Van der Stoel niet.'