Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02992
18-06-1975
Actoren
Memorandum
Samenvatting
351. Opvolging Directeur-Generaal Wellenstein (DG I).
Enige tijd geleden vond interdepartementaal overleg plaats over de opvolging van Wellenstein, die per 1-1 ontslag zal nemen bij de Commissie. Conclusie was dat het wenselijk was aan Ortoli en Soames duidelijk te maken dat Nederland erop rekent een opvolger te kunnen leveren. Hiervoor wordt Hoogwater genoemd.
Gebleken is dat de Duitsland belangstelling heeft voor DG I. Een Duitse kandidatuur is voor Brinkhorst volstrekt onaanvaardbaar, aangezien DG VIII ook in Duitse handen is.