Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02993
17-09-1975
Actoren
Memorandum
Samenvatting
386. Opvolging DG Wellenstein.
Brinkhorst heeft Soames en marge van de EG Raad op de hoogte gebracht van de beslissing om geen Nederlander kandidaat te stellen voor opvolging van Wellenstein. Daarbij stelde hij dat doorslaggevend was dat een opvolger van dezelfde of vergelijkbare kwaliteit zou zijn; genoemde Nederlandse kandidaten die aan deze eis voldeden hadden van een kandidatuur afgezien.
Brinkhorst stelde erop te rekenen dat de Commissie voor dit terugtrekken een adequate compensatie zou bieden.