Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02994
07-11-1975
Actoren
Memorandum
Samenvatting
325. Gesprek met Mr. Loeff in Brussel.
Loeff sprak zijn verbazing uit over de houding van de Nederlandse regering m.b.t. de DG-vacatures bij de Europese Commissie. Hij meende dat het voor de hand lag dat Nederland zijn kandidatuur voor DG Industrie had ondersteund.
Brinkhorst benadrukte dat de Nederlandse prioriteit was het behoud van DG I. Daarnaast had Nederland het verlangen uitgesproken voor een tweede DG. Hij liet doorschemeren dat de voorkeur eerst uitging naar DG XVIII danwel DG Juridische Zaken, met als terugvalpositie het DG Industrie.