Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03011
20-03-1975
Actoren
Memorandum
Samenvatting
22/75. Rapport Commissie-Spierenburg en Engels referendum.
In gesprekken met de voorzitter en leden van de commissie is de vraag gerezen of er gevaar is dat het op 1 mei a.s. uit te brengen rapport over de Europese Unie een negatieve rol zou kunnen spelen in het Engelse referendum. Zouden anti-marketeers het kunnen misbruiken door spookbeelden op te roepen, en met name om aan te tonen dat denkbeelden als de monetaire unie helemaal niet op sterven na dood zijn zoals Wilson beweert.
PLAN meent dat het risico aanwezig is, maar geen aanleiding hoeft te zijn om het rapport achter te houden. Zolang Tindemans bezig is, ligt het onderwerp 'Unie' toch op tafel en kunnen anti-marketeers er elk gewenst gebruik van maken. Bovendien is het niet goed uitvoerbaar om het rapport in de la te laten liggen.
Wel kan PLAN zich voorstellen dat de regering zou besluiten geen oordeel over het advies uit te spreken, zolang het referendum niet achter de rug is.