Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03012
09-05-1975
Actoren
Memorandum
Samenvatting
39/75. Onderhoud met premier Tindemans.
Op 7 mei bezochten PLAN en Spierenburg de Belgische premier, aan wie het advies 'Europese Unie' werd overhandigd en met wie intensief van gedachten werd gewisseld over de vooruitzichten voor de EU.
Tindemans was verontrust. Hij had een boodschap ontvangen dat Frankrijk na het Engelse referendum de tijd gekomen acht om het evenwicht in de Gemeenschap te herstellen door toelating van mediterrane landen. Dit zou gepaard moeten gaan met interne versterking van de Gemeenschap d.m.v. een (Frans-Duits) directorium met roulerende plaatsen voor andere lidstaten. Dit zou het einde betekenen van de Europese integratie en een streep zetten door welke EU-plannen dan ook.
De conclusie die getrokken werd was dat het van belang zou zijn indien althans Nederland en Belgiƫ het z.s.m. eens zouden worden over een conceptie voor een verdere Europese ontwikkeling, op basis van de bestaande Gemeenschappen en van de gelijke behandeling van de lidstaten.
Tindemans liet zich positief uit over het rapport-Spierenburg en onderschreef de stelling dat de volgende fase van integratie moet draaien om de EMU.