Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03015
30-05-1975
Actoren
Memorandum
Samenvatting
650/75. Rapport Spierenburg.
- De teneur van het hoofdstuk Ontwikkelingssamenwerking is redelijk. Wel vormt de relatie een sluitstuk. De monetaire unie staat voorop.
- Het rapport spreekt van een grote interdependentie van de belangen van de Gemeenschap met die van de 3e Wereld.
- Alvorens Nederland zich bereid zou verklaren tot medewerking aan de totstandkoming van de EU zou een hard communautair ontwikkelingsbeleid geformuleerd dienen te worden. Er kan niet worden volstaan met toezeggingen die het charitatieve element van de hulpverlening onderstrepen.
- De opsomming van uitgangspunten voor een communautair ontwikkelingsbeleid is onvolledig. De door Nederland gehanteerde ontwikkelingspolitieke criteria zouden hieraan moeten worden toegevoegd.
- Concluderend zij opgemerkt dat een ontwikkelingsbeleid dat iet een allerhoogste prioriteit krijgt in de totstandkoming van een Europese Unie zinloos is.