Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03017
10-06-1975
Actoren
Memorandum
Samenvatting
48/75. Bezoek Britse ambassadeur op 9 juni 1975.
Bezoek vond plaats de eerste werkdag na de bekendmaking van het positieve resultaat van het Britse referendum over het EG-lidmaatschap. Van der Stoel benadrukte dat het nu echt gaat beginnen. De komende jaren was meer voortgang en verdere integratie nodig. De Britse onzekerheid over het lidmaatschap en heronderhandeling was volgens hem een hoofdoorzaak voor de stilstand en impasse in Europa. "Wij hopen nu op Britse medewerking om uit de moeilijkheden te komen."
De ambassadeur vreesde voor moeilijkheden 'about federalism' en typeerde het rapport-Spierenburg als 'pretty activist'.
Van der Stoel sprak de hoop uit dat het VK niet de rol van Frankrijk van De Gaulle zou overnemen met een voortdurende terughoudendheid bij voorstellen naar nieuwe ontwikkelingen.