Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03019
29-10-1975
Actoren
Memorandum
Samenvatting
317. Bespreking over de Europese Unie van de 3 Benelux MP's en ministers BZ op 21-10-75.
Tindemans begon met te verklaren dat hij tijdens zijn reis langs de Europese hoofdsteden naast twee beperkte groepen van minimalisten en maximalisten een brede tussengroep had ontmoet, die langs verschillende wegen voortgang wilde maken.
1. Alom leeft de gedachte om de positie van de Europese Raad te versterken. De vraag was wel hoe deze zich zou verhouden tot andere instellingen. T.a.v. het Europees Parlement had Tindemans in het VK positieve geluiden gehoord.
2. Centraal blijft staan de EMU. Het was de moeite waard de gedachte van een parallele munt te onderzoeken. I.h.a. waren de experts tegen en de politici voor.
3. De drie MP's waren het eens dat het Nederlands/Luxemburgse voorzitterschap moet worden benut om voortgang te maken bij de uitwerking van de aanbevelingen van het rapport-Tindemans.