Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Samenvatting vergadering Adviescommissie Europese Unie.
In de discussie komt naar voren dat de commissie van oordeel blijft dat de in haar rapport gevolgde benadering realistisch is, en ook de enig verantwoorde en juiste. Slechts het vaste uitzicht op een muntunie kan perspectief bieden.
In de samenvatting worden vervolgens enkele kritiekpunten op het rapport-Spierenburg besproken, zoals: 1) dat het teveel nadruk legt op monetaire eenwording en te weinig aandacht heeft besteed aan het sociaal-economische beleid, 2) kritiek dat de afwijzing van een parallele munt door de commissie te weinig zou zijn beargumenteerd, 3) het verwijt dat de uitbreiding van de Gemeenschap en de gedachte van verschillende groeperingen van lidstaten buiten beschouwing is gelaten, 4) beweerde tekortkomingen op het punt van democratische besluitvorming, 5) kritiek op passages betreffende de Europese kernmacht, 6) kritiek op de juridische vormgeving van de Unie, 8) de vraag of de voorgestelde institutionele voorzieningen sterk genoeg zullen zijn om de muntunie behoorlijk te doen functioneren.
Zie ook