Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03024
01-12-1978
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag van het gesprek van bondskanselier Schmidt met minister-president Van Agt over het EMS op 1 december 1978 te Kleef.
Volgens Van Agt is er in EcoFin reeds zover aan de Britse wensen tegemoet gekomen, dat er geen ruimte is voor verdere concessies. De goede werking van het arrangement zou daardoor in gevaar worden gebracht. De 'however'-variant veridende verre de voorkeur boven de 'exceptionally'-formule.
De Bondskanselier had grote moeite om de Bundesbank bereid te vinden om aan een ander arrangement dan de slang mee te werken.
Volgens Van Agt moet antwoord worden gegeven op de vraag welke prijs moet worden betaald voor toetreding van het VK, Italië en Ierland tot het EMS. Italië wil toetreden, terwijl het VK dat vooralsnog niet wil doen.
Ook werd gesproken over associatie/toetreding van niet-EG-landen tot het EMS.
Schmidt had felle kritiek op het reilen en zeilen van de gemeenschappelijke landbouwmark, maar begreep wel dat ingrijpende wijzigingen niet 'overnight' konden worden doorgevoerd. Hij vond het daarom juist dat de Commissie nu met voorstellen kwam om de landbouwprijzen te bevriezen en iets aan de premies op melkproductie te doen. Van Agt achtte het Commissiedocument aanvaardbaar, ook al profiteerde Nederland in belangrijke mate van het Europese landbouwbeleid. De Nederlandse regering was zich bewust dat voortzetting van het bestaande beleid tot toenemende problemen en tot desintegratie van de landbouwmarkt zou kunnen leiden.