Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03025
01-12-1978
Samenvatting
De ministerraad heeft de volgende besluiten genomen n.a.v. de discussies over het EMS.
1. Nederland zal deelnemen vanaf de aanvang aan het EMS conform de voorstellen en besluiten van EcoFin.
2. W.b. de rol van de ECU-indicator kan worden aanvaard dat hiervan een presumptie tot actie uitgaat conform het compromisvoorstel in de laatste EcoFin met dien verstande dat Nederland evt. akkoord kan gaan met het woord 'exceptionally' in de tekst ipv. 'however'.
3. De bandbreedte voor toetredende landen bedraagt 2,25%, voor niet-slanglanden bestaat de mogelijkheid tot opteren gedurende een beperkte overgangsperiode voor een bandbreedte van 6%.
9. Voor het geval Engeland niet deelneemt zal worden gestreefd naar een zo communautair mogelijke opzet.
12. Nederland zal aktief bevorderen dat de Europese Raad zich duidelijk uitspreekt over de noodzaak van nauwere en efficiëntere coördinatie van economisch beleid i.h.b. gericht op het bereiken van een zo laag mogelijke inflatiegraad, een evenwichtige externe positie bi een aanvaardbare groeivoet.