Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03027
06-03-1979
Actoren
Notitie
Samenvatting
Ontwikkelingsaspecten van voorstel Franse president voor triangulaire samenwerking.
Het Nederlandse ontwikkelingsbelei is in beginsel een mondiaal beleid, gericht op structurele versterking van de positie van de ontwikkelingslanden, alsmede directe bestrijding van armoede in de wereld. Dit beleid staat zeker niet afwijzend tegen een zekere regionalisering, maar deze mag niet ten koste gaan van de wereldwijde samenwerking van de EG en bij voorkeur gepaard moeten gaan met een vergroting en versterking van de globale Europese hulpinspanning en een meer actieve en constructieve bijdrage van Europa aan de Noord-Zuid-dialoog.
Nederland is tegen een beleid van regionale samenwerking dat tezeer de complementariteit tussen Europa en Afrika benadrukt en de structurele positie van de ontwikkelingslanden als grondstoffenleveranciers tegenover Europa als industriële exporteur zou bestendigen.
Voorts vindt Nederland een parallele actie voor hulp, handel en investeringen van de EG met niet-geassocieerde landen noodzakelijk.