Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03033
26-11-1979
Samenvatting
1318. Benelux-standpunt voor Dublin i.v.m. uw contact met de Bondskanselier.
Naar het oordeel van de Benelux-landen moet een oplossing van het Britse probleem voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) het systeem van de eigen financieringsmiddelen van de Gemeenschap moet onverkort gehandhaafd blijven, dus geen 'juste retour', 2) het moet een communautaire oplossing zijn en geen mechanisme met bijdragen van slechts enkele landen, 3) het moet een in de tijd beperkte regeling zijn, 4) voor de oplossing van het Briste vraagstuk mag de 1%-grens niet worden doorbroken.
Voorts is aan de medewerker van Schmidt, Von der Gablenz, gezegd dat Nederland met een groot financieringstekort zit en dat de Belgische begrotingsproblemen nog groter zijn. Beide landen kunnen zich dus niet veel permitteren. Verder is gezegd dat een evt. deal tussen de BRD, Frankrijk en het VK niet alleen veel irritatie, maar vooral ook grote moeilijkheden zal veroorzaken.
Wat het landbouwbeleid is gezegd dat Nederland niet wil tornen aan de grondbeginselen van het GLB en niet gestraft wil worden voor het feit dat de Nederlandse boeren efficiƫnt produceren, maar wel bereid zijn iets aan de overschotproductie te doen.