Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03034
24-11-1978
Samenvatting
836. Gesprek met Van der Klaauw over nota positie MP.
Vandaag moet worden beslist of de brief aan de ministerraad uitgaat, al of niet met de aantekening dat met BuZa overeenstemming is bereikt. Aan Van der Klaauw moet worden duidelijk gemaakt dat het niet gaat om een belangenconflict, maar om een zo helder mogelijke presentatie van de staatsrechtelijke waarheid. Niemand heeft iets te winnen of te verliezen.
De reacties van BuZa t/m gistermiddag waren berustend. Als het niet lukt om met Van der Klaauw tot overeenstemming te komen, dan ware voor te stellen om de resterende punten tijdens een gesprek later in de middag af te ronden.