Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03036
02-11-1979
Samenvatting
Aantekening t.b.v. REZ inzake lusten- en lastenproblematiek.
1. Tijdens de Europese Raad te Dublin op 28/29 nov. a.s. Zal de convergentie- en budgettaire problematiek aan de orde komen. Het VK zal gezien het lagere BNP aandringen op verlaging van de netto-bijdrage. Hiervoor moet een oplossing komen zolang dit probleem bestaat.
2. Nederland is ook bereid te bezien in welke mate de wensen van de Britten over de convergentie van de economische prestaties gerechtvaardigd zijn en wat hieraan is te doen. Op langere termijn moet een oplossing voor het Britse probleem worden gevonden w.b. het geringer aandeel in de landbouwuitgaven, ontwikkeling van andere beleidsgebieden en verschuiving van Britse handelspatronen. Een specifieke tegemoetkoming van het VK moet daarom van tijdelijke aard zijn.
Nederland zal wel moeten nagaan tot welke orde van grootte het wil gaan.
Zie ook