Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03043
15-2-1979
Actoren
Memorandum en notitie
Samenvatting
38/79. Doelstellingen van het Nederlands buitenlands beleid voor zover van belang voor de aanpassingen van de mechanismen en procedures van de gemeenschap.
De discussie over het Nederlandse EG-beleid wordt meer dan vroeger gekenmerkt door onzekerheid. Er is twijfel gerezen over de stelling dat de Nederlandse belangen het beste met versterking van de Europese supranationaliteit gediend zouden zijn, zulks op grond van de overweging dat meerderheidsbesluiten ook voor Nederland negatief kunnen uitvallen. De onzekerheid heeft ertoe geleid dat men zich minder principieel opstelt en volstaat met het zoeken naar constructieve oplossingen.
De Nederlandse doelstellingen waren: 1) tegengaan van een overheersende positie van de grote lidstaten. 2) streven naar een sterk centraal, supranationaal gezag voor de Gemeenschap (versterking meerderheidsbesluitvorming), 3) democratisering van de Gemeenschap.
Voorts constateert PLAN een verminderde prioriteit voor versterking van de Gemeenschap. Dit hing o.m. samen met teleurstelling over de moeilijkheden bij de verwezenlijking van Europese idealen.