Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03050
08-05-1978
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
426/78. Voorbereiding topoverleg (monetaire aspecten).
De Europese Raad heeft de noodzaak erkend van een grotere monetaire stabiliteit, zowel binnen de EG als op wereldniveau. Bondskanselier Schmidt heeft bij die gelegenheid een plan ontvouwd met de naam Boa.
Gezien de toenemende betalingsbalanstekorten van de armere landen en de wijze van financieren mag worden verwacht dat steeds meer landen in de problemen komen. Om de betalingsbalansproblemen het hoofd te bieden is zowel financiering als aanpassing van het interne beleid noodzakelijk. Het IMF kan daarbij een belangrijke rol spelen.
W.b. de dollarcrisis is het van belang dat de slanglanden de gelederen versterken zowel met het oog op het externe beleid t.o.v. de dollar als vanwege de bedreiging van de gemeenschappelijke markt. Het valt moeilijk in te schatten op welke wijze Schmidt zijn plan zal kunnen verwezenlijken.
Nederland kan de Duitse plannen positief tegemoet treden. De slang zou wel eens te eng kunnen worden. Bovendien kan het plan positief worden beoordeeld als stap in de richting van een EMU. Het zou aanbeveling verdienen bij de beoogde monetaire samenwerking tevens harde afspraken te maken over de economische beleidscoördinatie tussen de betrokken landen.

Bijgevoegd: overzichtsnotitie over economische en monetaire samenwerking.