Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03057
30-11-1978
Actoren
Memorandum
Samenvatting
88/78. Nota inzake positie minister-president i.v.m. diens lidmaatschap van Europese Raad.
Over de tekst van de nota heeft intensief overleg plaatsgevonden met SG AZ. Het resultaat is dat vele van de sweeping statements uit de oorspronkelijke versie zijn gehaald en dat thans de positie van MP niet meer ten koste gaat van die van M. Er is vastgelegd dat de MP zich in de praktijk bij zijn optreden in het buitenland doet vergezellen door de minister van BZ, en indien dit niet het geval is zijn optreden in overeenstemming is met de minister van BZ, die bij de voorbereiding is betrokken en aan wie na afloop wordt gerapporteerd. IN de discussies met Ringnalda hebben S en DGES zich sterk ingespannen om de positie van de minister van BZ te waarborgen.