Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03059
23-02-1979
Actoren
Memorandum
Samenvatting
16/79. Kamerdebat brief MP Europese Raad.
In het kamerdebat hebben verschillende sprekers gewezen op de taakuitbreiding van de REZ in de zin dat daarin ook EPS-onderwerpen behandeld zullen worden 'wanneer deze verband houden met de EEG en de Europese Raad terzake beslissingen moet nemen'. Er werd op gewezen dat deze formulering afwijkt van wat in het Mitaco-rapport stond.
De REZ is uitdrukkelijk bedoeld ter voorbereiding van het Nederlandse standpunt in de EG. Het inbrengen van alle belangrijke EPS-onderwerpen zou in feite neerkomen op het behandelen van vrijwel alle actuele onderwerpen van buitenlands beleid, waarvan de relatie met de EEG slechts een verwijderd of geen verband houden. Dit zou niet logisch zijn.