Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03063
05-09-1978
Samenvatting
Nota inzake een Europees Monetair Stelsel.
Het besluit van de Europese Raad te Bremen om te komen tot een EM moet worden gezien tegen de achtergrond van zowel de huidige zeer onbevredigende werking van het internationale monetair stelsel, als het streven naar een EMU. Van Duitse zijde is het voorstel ingegeven door de vrees dat een daling van de dollarkoers zal leiden tot een ontwrichting van de Duitse economie. De Fransen willen een grotere wisselkoersstabiliteit bereiken. Door hun tot tweemaal uittreden uit de slang is opnieuw toetreden tot de slang niet meer geloofwaardig en is een andere opzet nodig.
Door te uiteenlopende economische ontwikkelingen in de lidstaten en de te geringe politieke wil tot werkelijke coördinatie van het beleid is het niet mogelijk gebleken de koppeling van de wisselkoersen te handhaven. Nederland is voorstander van een grotere stabiliteit. Uitbreiding van de slang is de meest voor de hand liggende oplossing, maar Nederland staat ook open voor nieuwe systemen.