Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03070
06-11-1978
Actoren
Memorandum
Samenvatting
80/78. Gesprek met minister Andriessen over het EMS.
Dit lunchgesprek had tot doel de standpunten de coördineren met het oog op de ontmoetingen met de Kamercommissies en met minister Healey.
1. Men was het eens dat het moment van invoering van het EMS slecht gekozen is. De slechte economische vooruitzichten in het VK, Italië, maar ook Frankrijk wettigen zo'n drastische stap niet. Het EMS is echter een politiek gegeven, waarvan men het beste moet maken. Het gevolg is dat Financiën zo dicht mogelijk bij het slang-arrangement wil blijven, maar BuZa een duurzaam en geloofwaardig systeem wil.
2. Wat het wisselkoersarrangement wil Financiën nu wel een systeem aanvaarden waarbij het pariteiten-karakter wordt aangevuld met een mandjessysteem.
3. T.a.v. de omvang van de kredietverlening blijft Financiën aan de restrictieve kant. BuZa wil verder gaan.
4. T.a.v. kredietverlening zoekt Financiën het geheel in de richting van opening van kredietlijnen met onderlinge verrekening. Dit staat ver af van de in Bremen beoogde pooling van reserves.
5. T.a.v. de concurrent studies was eenstemmigheid van opvatting.
6. Financiën had grote (emotionele) bezwaren t.a.v. de vraag of EMS besluiten op basis van het EEG-verdrag moesten worden genomen.
7. Tot slot werd gesproken over deelneming van het VK. BuZa meende dat ondanks het lamentabele Britse EG-beleid het een primair Nederlands belang blijft dat het VK aan de Europese integratie blijft meedoen.