Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03071
10-11-1978
Samenvatting
1004. Juridische aspecten EMS.
Niet uitgesloten moet worden geacht dat minister Andriessen in de REZ de juridische aspecten van de EMS ter sprake zal brengen.
DIE concludeert dat de door Financiƫn en DNB aangevoerde juridische argumenten om het EMS in de overgangsfase tot 1-1-1981 op basis van nationale wetgeving op te zetten niet overtuigend zijn. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde overwegingen van meer beleidsmatige aard, die bovendien uit institutioneel oogpunt zeer ongewenst zijn vanwege hun precedentswerking. De geloofwaardigheid van het systeem en de rechtszekerheid worden er niet door bevorderd. Het is nog te prematuur om zich nu al vast te leggen op de rechtsvorm en rechtsgrondslagen. De keuze zal uiteindelijk bepaald moeten worden tussen enerzijds de wensen van de Kamer om zoveel mogelijk betrokken te worden bij de totstandkoming van het EMS en de wenselijkhe van inschakeling van het Europees Parlement.
Het is daarom gewenst dat de ministerraad een stellingname over de juridische aspecten van het EMS op het moment vermijdt.