Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03072
16-11-1978
Samenvatting
Europees Monetair Stelsel (EMS).
De laatste ontwikkelingen in het EMS-dossier geven aanleiding tot zorgen. De grootste zorg is of het Verenigd Koninkrijk wel, gedeeltelijk of niet aan het EMS wil deelnemen. De kans op Britse deelname lijkt klein. Er resteren twee mogelijkheden: 1) het VK wordt anti-chambrerend lid van het EMS. Over de inhoud hiervan valt nog weinig te zeggen. Wel zou dit meedoen een volledig lidmaatschap op termijn behelzen. Dit maakt tenminste een communautair EMS mogelijk. 2) Mocht het VK afzien van deelname, dan ontstaat een moeilijke situatie. De vraag voor Nederland is dan of men de totstandkoming van het EMS tot een later stadium waarin het VK wel kan deelnemen, moet worden uitgesteld of dat het juister is het EMS te laten doorgaan zonder VK.