Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03075
11-11-1977
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
1014/77. Verklaring inzake de democratie.
T.b.v. de komende Algemene Raad en Europese Raad van 5/6 dec. werd een codebericht ontvangen (bijlage) met een tekst van een commissievoorstel voor een verklaring inzake democratie en grondrechtsbescherming.
1. De Commissietekst richt zich zowel op de democratie als op de grondrechtsbescherming, terwijl het Nederlandse voorstel zich beperkt tot democratie. Toevoeging van de grondrechtsbescherming lijkt minder aangewezen indien de verklaring wordt opgehangen aan de rechtstreekse verkiezingen van het Europees Parlement.
2. De Commissie presenteert haar voorstel als een soort kaderresolutie waarmee wordt aangegeven dat beide begrippen buiten de rechtsorde staan die door de verdragen van Parijs en Rome in het leven zijn geroepen. Dit is niet verstandig.
3. In de derde paragraaf wordt verwezen naar de verklaring van Kopenhagen over de Europese Identiteit.
4. De laatste paragraaf lijkt aan de verklaring een meer operatief karakter te geven dan in het Nederlandse voorstel het geval was.
Conclusie is dat de Commissietekst nog zoveel haken en ogen heeft dat behandeling op de Europese Raad van 5/6 dec. te vroeg is.