Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03080
17-05-1978
Actoren
memorandum en aantekening
Samenvatting
450. Mensenrechten in Lomé II.
DIO en DIE hebben een aantekening vervaardigd over de behandeling van dit onderwerp in de Lomé II-conventie (zie bijlage). Nederland wenst dat in Lomé II de bevoegdheid wordt ingebouwd voor de Gemeenschap tot het aanbrengen van wijzigingen of opschorting van de hulpverlening op dezelfde wijze zoals dit in 1977 is gebeurd t.a.v. Oeganda. Nederland wil medeplichtigheid van de Gemeenschap aan schending van de mensenrechten voorkomen. Hierbij wordt gedacht aan wijziging of opschorting van projecthulp.