Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03081
10-10-1977
Actoren
Memorandum
Samenvatting
78/77. Overleg in Villers le Temple: Owen over de Labour Party en Europa.
In een informeel gesprek zei Owen bijzonder tevreden te zijn over de gang van zaken op de Labour-partijconferentie. Labour had in feite aanvaard dat Engeland deel uitmaakt van Europa. Hij verwachtte ook dat de partij een goede kans had om de verkiezingen te winnen.
Van der Stoel stelde dat hij minder gelukkig was met een passage in de brief van Callaghan waaruit kon worden afgeleid dat vooral als voordeel van uitbreiding kan worden gezien dat het samenwerkingsverband losser wordt. Verder sprak hij de hoop uit dat de partners van het VK geen voorstel zou worden voorgelegd dat op 'renegotiation' zou lijken. Owen verzekerde dat dit niet het geval was. Hij wees erop dat Callaghan in de loop der jaren steeds positiever t.o.v. Europa was komen te staan.