Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03082
20-05-1977
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
110/77. Uitbreiding EG - Leeds Castle.
Met het oog op de besprekingen te Leeds Castle stuurt PLAN de interim-tekst van een ontwerp-ministerraadsnota over de uitbreiding van de EG mee (bijlage). De tekst is nog onderwerp van interdepartementale discussie. De inbreng van de andere ministeries resulteert in een relatief grote nadruk op de nadelen van uitbreiding.
Posthumus Meyjes verwondert zich dat uitgerekend het VK de vraag opwerpt van de mogelijke beperking van de zeggenschap op die gebieden waar de lidstaten geen volledige verplichtingen hebben aangegaan. Voor een land dat zelf zolang van uitzonderingen heeft geprofiteerd een weinig opportuun onderwerp om aan te snijden.

Bijgevoegd 9e versie van nota 'Enkele overwegingen m.b.t. de uitbreiding van de EG met drie Zuideuropese landen.