Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03085
21-01-1975
Samenvatting
Labour en het EG-referendum.
De opmerking over de referendumkwestie van een Brits kabinetslid tegenover Brinkhorst ('whatever the result, it is sure to hurt the Labour Party') geeft Schaapveld aanleiding tot enkele bespiegelingen. Men kan het voorgenomen referendum over het EG-lidmaatschap zien als een dubbele strategie van Labour: a) in positieve zin als enige effectief lijkende methode om de oppositie van de linkervleugel van Labour tegen het EG-lidmaatschap te neutraliseren, b) in negatieve zin als de enige effectief lijkende methode om het VK uit de EG te lichten tegen het streven in van de regering en de parlementaire fractie. Deze dubbelzinnigheid verklaart waarom Labour zich eensgezind achter het referendum-banier heeft kunnen verenigen. Volgens Schaapveld camoufleert het echter de diepe verdeeldheid binnen de Labour-geledingen. De constatering dat Labour hoe dan ook schade zal ondervinden van het referendum lijkt aan de voorzichtige kant.
Zie ook