Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03086
05-03-1975
Actoren
codebericht
Samenvatting
Van der Stoel 42 aan Londen.
Een nabeschouwing van de EG-Raad te Brussel over de Britse heronderhandelingen bracht Van der Stoel tot de conclusie dat een positief Brits geluid t.a.v. de toekomstige Britse politiek in de EG nadat het referendum is geslaagd, van belang zou kunnen zijn voor het klimaat waarin de laatste onderhandeligen op topniveau te Dublin zullen worden gevoerd.
M.n. de mededeling van Callaghan dat na het referendum de Britten een wijziging van het EGKS-verdrag aan de orde zullen stellen deed bij sommige partners enige twijfel rijzen over de Britse bereidheid om de noodzakelijke positieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de EG.
Van der Stoel verzoekt de ambassade om bij premier Wilson de suggestie over te brengen om bij het begin van de besprekingen over de heronderhandelingen duidelijk te maken dat het VK na een succesvol referendum niet meer als een lame duck maar als actieve en verantwoordelijke lidstaat aan het Brusselse overleg zal deelnemen, zodat verdere voortgang mogelijk zal zijn.