Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03087
3-6-1975
Samenvatting
444. Het Britse referendum.
In dit memo worden de beide scenario's uiteengezet hoe Nederland dient te reageren op de uitslag van het Britse referendum over het EEG-lidmaatschap.
- Positieve uitslag. Volgens ambassadeur Gevers groeit het aantal voorstanders. Hij verwacht een voorsprong van meer dan 2 tegen 1. De omvang van de meerderheid kan van betekenis zijn voor de toekomstige opstelling van de Britse regering in het EEG-overleg. Een grote meerderheid kan leiden tot een constructievere opstelling. In de Nederlandse reactie kan staan dat Nederland ten zeerste verheugd is dat het referendum een duidelijke uitspraak heeft opgeleverd voor voortzetting van het Britse EG-lidmaatschap.
- Negatieve uitslag. In dat geval is in eerste instantie behoedzaamheid geboden. Met name de wijze waarop de negatieve uitslag tot stand is gekomen kan gevolgen hebben. De Britse regering wil in dat geval uittredingsonderhandelingen beginnen die ook de toekomstige relatie met de EG moet bepalen. Volgens DIE is in ieder geval een behoedzame reactie gewenst indien nog onduidelijk is wat het Britse parlement zal doen na de negatieve reactie van het referendum.