Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03090
05-10-1976
Actoren
Memorandum
Samenvatting
88/76. Bezoek Britse ambassadeur.
T.b.v. de komende conferentie in Londen van de Britse EEG-ambassadeurs kwam John Barnes informeren naar Van der Stoels mening over de Britse houding tegenover Europa.
Van der Stoel wees op de noodzaak van paralleliteit tussen de externe en interne politiek van de Gemeenschap. Voorts wees hij op een uitspraak van premier Callaghan waarin deze de weinige interesse van de Gemeenschapspartners voor de Britse belangen betreurde. Deze woorden zijn verontrustend. Met de Britse belangen wordt in de Gemeenschap zeer zeker rekening gehouden, doch 'in de Gemeenschap leven we nu eenmaal met de belangen van negen landen, hetgeen compromissen onvermijdelijk maakt.'
Van der Stoel betreurde het dat de Britten reeds aan Portugal vergaande toezeggingen hebben gedaan over toetreding.
Verder sneed Van der Stoel de neiging tot een directoraat binnen de Gemeenschap aan. Het zou niet zo mogen zijn dat de Europese Raad alleen maar zou worden bijeengeroepen om te formaliseren hetgeen in bilaterale gesprekken tussen de grotere landen was afgesproken.