Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03094
21-04-1980
Actoren
Brief
Samenvatting
De Koning aan Van Oostveen (NAR) over uitbreiding EG.
De Koning deelt de zorgen van de NAR over de gevolgen van de uitbreiding voor de ontwikkelingslanden. Gezien de huidige economische omstandigheden zullen op de korte en middellange termijn de negatieve effecten overwegen. De Europese Commissie heeft tot dusverre onvoldoende oog voor de negatieve implicaties van de uitbreiding. De uitbreiding an sich moet positief worden beoordeeld en De Koning wil de toetredingsonderhandelingen dan ook niet bemoeilijken. Maar de EG moet ook rekening houden met de belangen van derde landen, met name ontwikkelingslanden. Allereerst moet een kwalitatieve analyse worden gemaakt van de te verwachte gevolgen voor de handelsrelatie tussen de EG en deze landen. De bestaande analyse van de Commissie overtuigt niet. De Koning wil daarom zelf een onderzoek laten uitvoeren.
Het aanpassingsproces van de toetredende landen mag in geen geval leiden tot vermindering van de hulpverlening aan ontwikkelingslanden.