Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03095
13-08-1976
Actoren
Memorandum
Samenvatting
57/76. Gesprek met Karamanlis over Griekenland.
Karamanlis uitte zijn dank aan het Nederlandse voorzitterschap voor de wijze waarop zij had bevorderd dat nog voor de zomervakanties de onderhandelingen over toetreding tot de EEG konden beginnen. Hij vroeg het tempo van de besprekingen zo hoog mogelijk te houden en vooral te voorkomen dat deze in details vastraakten.
Van der Stoel noemde zijn aankondiging van 27 juli, dat geprobeerd zou worden nog voor het eind van het jaar een nieuw ministerieel overleg Griekenland-EEG te houden als voorbeeld van de bereidheid van het Nederlands voorzitterschap om vaart in de besprekingen te houden. Hij waarschuwde wel voor een te groot optimisme.
Karamanlis sprak zijn teleurstelling uit over de stagnatie in het proces van Europese integratie. Europa diende het tempo van eenwording te versnellen omdat het er niet van uit mocht gaan dat de VS in de toekomst wel het nodige tegenwicht zou bieden tegen de Sowjet-macht.
Van der Stoel wees op het Nederlandse standpunt inzake de noodzaak van een sterke Europese Commissie en het invoeren van de praktijk van meerderheidsbesluiten.