Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03107
17-03-1978
Actoren
Memorandum en notitie
Samenvatting
279/78. Economische en Monetaire Unie, t.b.v. bezoek aan Kopenhagen.
Memo begeleidt een notitie over economische en monetaire samenwerking (bijgevoegd). Dit n.a.v. Commissievoorstellen over de vooruitzichten van de EMU. De gedachte van de relance van de EMU moeten geplaatst worden tegen de achtergrond van de thans optredende economische en monetaire divergentie in de EG. De Commissie is van mening dat in de huige situatie geen enkele lidstaat op eigen kracht een wederopleving van de conjunctuur kan bewerkstelligen. Tijdens de eerste bespreking in de Raad en adviescomité's is gebleken dat de voorstellen door een aantal lidstaten met scepsis zijn ontvangen. De EMU moet als een noodzakelijke maar evenzeer zeer ambitieuze doelstelling worden beschouwd. De door de Europese Raad gekozen stap voor stap benadering lijkt in de gegeven omstandigheden de meest realistische. Bij voorrang zal moeten worden gewerkt aan de Duisenberg-voorstellen en de verruiming van Gemeenschaps-leningen.