Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03111
16-02-1979
Samenvatting
447. MCB-problematiek.
In het memo wordt allereerst uiteengezet het ontstaan en de werking van de monetair compenserende bedragen en hun functie bij het instandhouden van stabiele landbouwprijzen in een tijd met fluctuerende wisselkoersen. Toen het mcb-systeem in 1973 in werking trad ging men ervan uit dat de heffingen en subsidies aan de grenzen een tijdelijk karakter zouden hebben. Pogingen van de Europese Commissie om de afbraak te realiseren zijn tot dusverre gestrand. Sinds 1978 is de kwestie weer actueel nu de Fransen de inwerkingtreding van het EMS afhankelijk hebben gesteld van vaste afspraken over het afbreken van de mcb's. De Commissie is nu met een voorstel gekomen voor afbraak in uiterlijk 4 jaar.
Nederland is steeds voorstander geweest van afbraak, mits de in guldens uitgedrukte landbouwprijzen niet zouden dalen. Dit kan alleen als het EG-prijsniveau voor landbouwproducten jaarlijks stijgt. Nu de Commissie geen prijsverhoging in RE's voorstelt, is dat in feite onmogelijk. De meningen binnen de EG zijn verdeeld.