Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Institutionele aspecten uitbreiding Gemeenschap - Brief Giscard d'Estaing.
In het licht van de komende uitbreidingen van de EG heeft de Franse president het voorstel gedaan tot benoeming van drie Wijzen met als opdracht te onderzoeken welke problemen de uitbreiding voor de instellingen, de werkwijze en de procedures zal meebrengen en welke oplossingen daarvoor dienstig zijn. Globaal zijn er twee mogelijkheden ter verbetering van de besluitvaardigheid: toename van het aantal meerderheidsbesluiten of door een grotere delegatie van bevoegdheden aan de Commissie. De meerderheidsregel verliest echter zijn betekenis indien het overstemmen van een lidstaat vermeden wordt. Daarom is een grotere delegatie aan de Commissie raadzamer. Dit ligt in lijn met het Nederlandse streven tot versterking van de rol van de Commissie.
Van Dinter meent dat er reden tot zorg is over de institutionele aspecten van de Gemeenschap.