Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
N.a.v. het overleg tussen minister Boersma en zijn Duitse collega Arendt heeft Van Traa gesproken met de PV over de te volgen gedragslijn teneinde het probleem van een toekomstige invasie van Turkse werknemers in de EG doelmatig aan te pakken. Sassen onderkende direct de risico's verbonden aan ongebreidelde toevloed van Turkse werknemers naar de EG; hij wilde direct met zijn Duitse collega een démarche ondernemen bij Commissaris Hillery. Aangezien Hillery reeds over deze zaak met Arendt wil spreken is dit nog niet direct nodig. Mocht blijken dat Hillery voldoende garanties voor een bevredigende regeling inzake de toelating van Turken wil geven, dan is actie niet meer nodig.
De regeling voor het toelaten van Turkse werknemers is tot stand gekomen tijdens het Raadvoorzitterschap van Luns, waarop echter door de toenmalige Nederlandse (en Duitse) regering niet op is gereageerd.