Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03119
05-06-1980
Samenvatting
Besteding van additionele middelen in het VK.
Naar het oordeel van de Nederlandse regering dient het VK zo snel mogelijk te beschikken over het bedrag dat is toegekend in het kader van het Raadsbesluit betreffende de oplossing van het lusten- en lastenprobleem. Het is politiek wenselijk de overdracht te binnen aan een aantal concrete projecten en soepele regels. De besteding dient plaats te vinden volgens de volgende criteria/modaliteiten:
1. Rechtstreekse steun via een lump sum is een onvoldoende garantie dat de bestedingen zullen bijdragen aan de economische convergentie binnen de EEG. Ter vermijding van concurrentievervalsing zou het accent moeten liggen op grote infrastructuurprojecten in de economische sfeer.
2. Ten einde de middelenstroom snel op gang te brengen zou bij voorkeur geput moeten worden uit in het VK aanwezige voorraad 'uitvoeringsrijpe' projecten.
3. Een beperking tot de probleemgebieden en aansluiting bij bestaande regionale ontwikkelingsprogramma's is niet absoluut nodig.
4. Om precedentswerking te voorkoen is enige Britse medeverantwoordelijkheid voor de betaling wenselijk.