Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03123
03-11-1978
Actoren
Memorandum
DES
Samenvatting
971/78. Tripartite Conferentie van 9 november a.s. Overleg met sociale partners op 7 november a.s.
In de CoCo werd geconcludeerd dat de Commissie in document 512 t.b.v. de komende TC nagelaten heeft aan te geven in welke richting oplossingen moeten worden gezocht. In de Nederlandse interventie zou moeten worden gepleit voor het realiseren van een thematische aanpak. Te verwachten valt dat in het overleg met de sociale partners van die zijde op meer concrete maatregelen zal worden aangedrongen.
Bij het CNV zijn de verwachtingen niet hoog gespannen. Even werd overwogen om demonstratief op te stappen.
Geadviseerd wordt om met de sociale partners vooral te praten over verbetering van het Tripartite overleg. Daarbij zou in de Nederlandse verklaringen de dringende wenselijkheid van een thematische aanpak kunnen worden beklemtoond. Verder voor te stellen het aantal verklaringen te verminderen ten gunste van gezamenlijke verklaringen door het Voorzitterschap, de Commissie, de Europese Vakverenigingen en de Europese Werkgeversorganisatie. Verder zou de staatssecretaris de dringende wenselijkheid kunnen beklemtonen van een verbetering van de coördinatie van de maatregelen die m.n. in Europees verband zouden moeten worden genomen bv. voor gezamenlijke actie ter stimulering van de economie en het streven naar een grotere koersstabiliteit via het EMS.