Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03125
15-07-1976
Actoren
memorandum en brief
Samenvatting
724. Brief van Minister Thorn, dd. 6 juli 1976. (bijgevoegd)
Italianer is het eens met Thorn wanneer hij zegt dat de fysieke aanwezigheid van alle ministers van Buitenlandse Zaken op zichzelf nog niet voldoende is om een vlotte besluitvorming in de Raad tot stand te brengen. Inderdaad is het eveneens noodzakelijk dat de ministers van hun regeringen de nodige vrijheid krijgen om aan compromissen en besluitvorming mee te werken. Het is echter overdreven om te zeggen dat ministers zo vaak afwezig zijn omdat zij geen beslissing willen nemen en zelfs een discussie uit de weg willen gaan. Het absenteïsme is veeleer een blijk van een tanende belangstelling voor een instelling waarin teveel gepraat en te weinig besloten wordt.
De enige manier om dit te doorbreken is door de PV's de ruimte te geven om compromissen te sluiten over meer technische zaken en dat de ministers meer de ruimte krijgen om compromissen te sluiten, maar ook meer dan in het verleden zich laten overstemmen.