Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03126
10-01-1979
Samenvatting
30/79. Bezoek minister Poncet - EG-materie.
Poncet komt allereerst als Raadsvoorzitter op bezoek. Het Franse voorzitterschap zal zijn verdienste waarschijnlijk niet zoeken in een veelheid aan activiteiten. Wel zijn enkele hoogtepunten in de Europese samenwerking door de Fransen veroorzaakt, zoals de EMS. Zij willen dit koppelen aan de afbraak van de mcb's, die ook door Nederland wordt voorgestaan.
Van Nederlandse zijde bestaat verder belangstelling voor de Franse opvattingen over de toetredingsonderhandelingen met Spanje. Verder willen de Fransen de GATT-onderhandelingen opbrengen.