Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03133
13-12-1978
Actoren
codebericht
Samenvatting
Ontwikkelingsbeleid EEG, bezoek permanent undersecretary ODM aan DGIS 7 dezer.
Het beleid van het VK en Nederland m.b.t. het door de EG te voeren onwikkelingsbeleid vertoont op verschillende terreinen een grote mate van overeenstemming. Een additionele communautaire inspanning voor niet-geassocieerde landen is het belangrijkste voorbeeld. Het beleid inzake voedselhulp, de benadering van de mensenrechten in de nieuwe ACP-overeenkomst zijn andere voorbeelden. Op andere terreinen lopen de meningen uiteen, zoals de restrictieve houding t.o.v. het EOF.