Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03137
27-04-1976
Actoren
Memorandum
Samenvatting
211. Schuldenproblematiek.
Op 22 en 23 april is EEG-overleg gevoerd over het Nederlandse informele paper over schulden. De EEG-discussie over de schuldenproblematiek speelt nu in een groot aantal fora, waardoor het moeilijk is het geheel te overzien. Getracht wordt te komen tot een EEG-standpunt t.b.v. UNCTAD-IV op basis van een strikte case-by-case benadering. Gevreesd wordt echter dat dit leidt tot een mislukken van UNCTAD. Er moet echter alles aan gedaan worden om tot een positiever EEG-standpunt te komen. De Duitse delegatie is bereid een stuk op te schuiven in de richting van het Nederlandse paper. Nederland wil een moratorium, maar is wel bereid in de EEG te praten over alternatieve voorstellen. Het nu laten vallen van het moratorium zou echter de kans op een EEG-compromis dat verder gaat dan een case-by-case benadering alleen maar verzwakken. Anderzijds leidt enkel hameren op een moratorium tot ergernis bij de EEG-partners. Dus vasthouden aan het moratorium om een negatief EEG-standpunt tegen te houden, maar daarna nogmaals proberen om tot een nieuw standpunt te komen.