Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03138
05-05-1976
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
61/76. Concept-memo inzake EEG ontwikkelingsbeleid.
Het concept-memo van SA 523/76 (bijgevoegd) geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen:
Bij de presentatie moet rekening worden gehouden met de speciale positie die Nederland in EEG-verband inneemt. Brinkhorst doelt hierop de recente confrontatie rond de UNCTAD-voorbereiding, de betrekkelijk eenzame stem t.a.v. de 0,7%-doelstelling en meer in het algemeen de door verschillende lidstaten niet gedeelde wens om tot een werkelijke mondialisering te komen. Brinkhorst onderkent in het memo een tegenstrijdigheid tussen hooggestemde premisses die voor verschillende lidstaten onacceptabel zijn en meer concretere voorstellen die door een grote terughoudendheid veeleer de indruk wekken dat men tot een lossere vorm van samenwerking in EEG-verband wil komen.
Brinkhorst meent dat het vruchtbaarder is als Nederland specifieke suggesties doet die de EEG-samenwerking verder kunnen brengen.